Натиснете "Инфо" бутона за подорбно описание на работата на калкулаторът.

Параметри на конструкцията:
Широчина на плочката по външен радиус:
мм "a"
Височина на плочката:
мм "b"
Дебелина на плочката:
мм
Широчина на фугата:
мм
Резултат:
Плочки:
Външен радиус:
Външен диаметър:
Външна обиколка:
Вътрешен радиус:
Вътрешен диаметър:
Вътрешна обиколка:

Плочки:
бр
Външен радиус:
мм
Кръгове:


Координати на плочките/паветата по външната окръжност:

Необходимо количество лепило
Варианти за нанасяне
Опаковка
Общо количество:
Брой опаковки:
Необходимо количество фугираща смес
Опаковка
Общо количество:
Брой опаковки: