Изчислете най-подходящата комбинация от големина на плочките, широчината на фугата и размерите на крайните парчета плочки.
Параметри на конструкцията
Широчина на коридора / стената:
"a" мм
Височина на коридора / стената:
"b" мм
Широчина на плочката:
"a1" мм
Височина на плочката:
"b1" мм
Дебелина на плочката:
мм
Широчина на фугата:
мм
Изрязване на крайните плочки
по ("a") ("b")
Разстояние между стената и плочките

Проект на стената

Увеличаване / намаляване:
Цели плочки: бр
Нецели плочки: бр
Широчина на фугата:   мм

Начални координати на плочките по колони ("а"):

Начални координати на плочките по колони ("б"):

Необходимо количество лепило
Варианти за нанасяне
Опаковка
Общо количество:
Брой опаковки:
Необходимо количество фугираща смес
Опаковка
Общо количество:
Брой опаковки: