ХИДРОЗОЛ® BP БИТУМНА ПАСТА
Устойчива на атмосферни влияния модифицирана битумна паста за трайно уплътняване на отвори и отстраняване на течове при поправки и ремонт на битумни и ламаринени покриви.
Площ (м2)
Преразход с (%)
Варианти за нанасяне
Опаковка