ХИДРОЗОЛ® WBC-OR БИТУМНА ОБМАЗНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
Битумна обмазка за студено безшевно хидроизолиране на структурни елементи на сгради от подпочвени води и влага, подходяща за регенерация и защита на стари битумни мембрани.
Площ (м2)
Преразход с (%)
Варианти за нанасяне
Опаковка