ХИДРОЗОЛ® WBC-AQ ПОЛИМЕР-БИТУМНА ОБМАЗНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
Гъста еластична паста за студено безшевно хидроизолиране на покриви, конструктивни елементи на сгради и съоръжения, устойчива на голямо водно налягане и обратен воден натиск.
Площ (м2)
Преразход с (%)
Варианти за нанасяне
Опаковка