ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K
Двукомпонентен разтвор на циментова основа, образуващ здрава, непрекъсната и силно еластична защитна мембрана, предпазваща от проникване на вода, атмосферни и други агресивни емисии в строителни елементи и бетонни конструкции.
Площ (м2)
Преразход с (%)
Варианти за нанасяне
Опаковка