ХИДРОСТОП® ЦИМЕНТОВА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
Хидроизолационно покритие на циментова основа за трайно изолиране срещу проникване на влага в недеформируеми минерални основи.
Площ (м2)
Преразход с (%)
Варианти за нанасяне
Опаковка